Vad är impotens, erektil dysfunktion, potensproblem?

Erektil dysfunktion innebär att man inte kan genomföra samlag för att penis inte blir styv nog. Problemet kan ha flera orsaker, både kroppsliga och psykologiska. Både nervsystemet, känslolivet, muskulatur och blodkärl samverkar när man får stånd.

Rökning, alkohol och vissa läkemedel kan bidra till svårigheten att få stånd. Rökningen försämrar blodcirkulationen och därmed blodflödet till penis. När du är berusad försämras erektionsförmågan akut, att dricka mycket under lång tid kan ge långvariga erektionsproblem. En viss typ av blodtrycksmediciner, så kallade betablockerare, minskar blodflödet och kan därmed försvåra erektionen. Andra läkemedel som kan ställa till med problem är psykofarmaka, som bensodiazepiner.

Om du varken röker, är storkonsument av alkohol eller tar läkemedel mot högt blodtryck eller psykofarmaka, kan det vara stress och trötthet som ligger bakom. Prestationskrav och/eller problem med partnern kan också leda till impotens. Då kan du eller du och din partner få en remiss till en specialutbildad samtalsterapeut. RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, har telefonrådgivning. Inom vissa landsting behövs ingen remiss för att få komma till en urolog, läkare som är specialist på mannens sjudomar. Enklast är att kontakta husläkaren på vårdcentralen och ta det därifrån.

De flesta män har haft svårt att få stånd någon gång, och ju äldre man blir desto vanligare är det att det inträffar ofta. Om du inte gör något år problemet kan det bli en ond cirkel, så ta kontakt med vårdcentralen Om det är ett ihållande problem bör du söka hjälp för att bryta den

Vilka är symtomen på impotens, erektil dysfunktion, potensproblem?

Man talar bara om erektil dysfunktion eller impotens om man vill men inte kan, genomföra samlag. Att inte ha sexuell lust är ett annat problem som också kan ha både fysiska och psykiska orsaker. Likaså om man har svårt att få utlösning.

Om impotensen kommer smygande kan det vara ett tecken på bakomliggande hjärt- kärlsjukdom. Om det kommer plötsligt är det troligen fråga om stress eller känslomässiga orsaker.

Vilka behandlingar finns för impotens, erektil dysfunktion, potensproblem?

Även om ordet impotent betyder kraftlös, handlar det inte om brist på manligt könshormon, testosteron. Hormonbrist kan minska intresset för sex men inte förmågan att få stånd. Därför är hormonbehandling ingen utväg för den som inte kan få erektion.

Idag finns effektiva läkemedel för impotens. De botar inte orsaken till besvären men de kan hjälpa dig att bryta en ond cirkel och reparera ett skadat sexuellt självförtroende. Viagra, Cialis och Levitra är läkemedel som hämmar ett särskilt enzym i kroppen, vilket leder till att blodflödet till penis ökar och penis blir styv. För att de här läkemedlen ska fungera måste du kunna bli sexuellt upphetsad.

Eftersom den här typen av läkemedel kan sänka blodtrycket även i andra delar av kroppen ska de inte kombineras med läkemedel mot kärlkramp, angina pectoris.  Det försvårar hjärtats arbete och kan leda till hjärtinfarkt. Viagra, Cialis och Levitra är receptbelagda men inte subventionerade, vilket innebär att man får betala hela kostnaden själv. Att köpa billigare tabletter via Internet är ingen bra idé, framför allt eftersom det visat sig att tabletterna i många fall är förfalskade och inte håller vad de lovar.

Andra läkemedel mot impotens är Caverject, en behandling som kräver injektionsspruta.  Fördelen är att det kan fungera även om man har väldigt dålig blodcirkulation eller allvarliga nervskador. Alternativet är Bondil, ett litet stift som förs in i urinröret. Det är inte lika effektivt men har inte heller samma biverkningar som Caverject och man slipper få en spruta i penis. Man kan också använda en vacuumpump som ökar blodflödet till penis. En så kallad pubisring kan förstärka effekten genom att minska avflödet. Pumpen kan köpas i sjukvårdsbutiker eller via Internet och postorder. Om varken läkemedel eller hjälpmedel fungerar man operera in silikoncylindrar, så kallade penisimplantat.