Vad är förlossningsdepression/postnatal depression?

Förlossningsdepression drabbar en av tio kvinnor och kan uppträda när som helst under det första halvåret efter förlossningen.  Orsaken är ännu inte klarlagd, men risken ökar om man varit deprimerad tidigare i livet. De som varit deprimerade under graviditeten eller har haft svåra premenstruella spänningar, det vill säga humörsvängningar innan mens, löper större risk att drabbas.

Vilka är symtomen på förlossningsdepression?

Tecken på depression i samband med förlossningen kan vara att man nästan aldrig känner sig glad. Man oroar sig för barnet, får sömnproblem och känner sig trött och svag.  Man kan också känna att man inte klarar av situationen och övermannas av känslor av värdelöshet och obefogad skuld. Många blir också irriterade och spända. Vid svåra depressioner kanske man tänker mycket på döden eller på att ta sitt liv.

Vilka behandlingar finns för förlossningsdepression?

Förlossningsdepression kan förebyggas om man får avlastning och möjlighet att sova ut. Det är också viktigt att vara ute i frisk luft, motionera och äta ordentligt. Fasta rutiner kan också underlätta liksom att prata med någon man känner förtroende för.

Den som behöver mer hjälp kan få stödjande psykoterapisamtal. Ibland behandlas man med  antidepressiva läkemedel. Det kan ta lite tid, men alla som lider av depression i samband med förlossningen blir bra. De mammor som får stödsamtal och/eller behandling blir bättre snabbare än de som inte får hjälp.