Vad är torra ögon?

Torra ögon orsakas av brist på tårar och/eller att tårarna är av dålig kvalitet. Tårar, som bildas av olika körtlar i ögonlock och ögonhåla, innehåller vatten, fett och slem. Dess uppgift är att smörja ögat, tillföra näring, skydda mot infektioner, skölja bort främmande föremål och hålla ögats yta slät och klar. Fettet hindrar att vattnet dunstar och slemmet sprider vattnet jämt över ögats yta. Tårfilm kallas den tunna film av tårvätska som täcker ytan.
Torra ögon är ett vanligt tillstånd och mellan 10-15 % av alla vuxna drabbas. Kvinnor något mer än män. Besvären ökar med stigande ålder allt eftersom tårproduktionen minskar. Ofta rubbas också balansen mellan tårfilmens komponenter. Andra orsaker till besvären är torr och varm inomhusmiljö, läkemedelsbiverkan och inflammatoriska sjukdomar.

Vilka symtom ger torra ögon?

Sveda, känsla av skav och grus, ögontrötthet, trådigt sekret och igenklistrade ögon. Dimsyn och känslighet för ljus.
Det är vanligt att uppleva det torra ögat som rinnande. Denna paradox beror på att det bildas små ytdefekter på den torra hornhinnan. Det leder till ett reflexmässigt flöde av tårar som har nedsatt kvalitet.
Besvären är mest påtagliga vid synintensiva sysslor som arbete vid bildskärm, läsning eller tv-tittande. Det leder ofta till kontakt med optiker för justering av glasögonstyrkan och på så vis kan tillståndet upptäckas.

Hur diagnostiseras torra ögon?

Förutom att ögonen är rödsprängda och ser matta ut finns det olika tester som kan göras av ögonläkare.

Schirmers test mäter produktionen av tårvätska. En remsa av filterpapper placeras över nedre ögonlockskanten i fem minuter varefter man tar bort remsan och läser av det fuktade partiets längs. Gränsvärdet är 5 mm/5min.
Ett annat alternativ är PRT-test (phenol röd tråd) där remsan är ersatt av en tunn bomullstråd som får sitta 20 sekunder varefter man läser av den färgade längden som ska vara 10 mm för en normalt fungerande tårkörtel.

Break-up time – BUT mäter tårfilmens stabilitet dvs dess förmåga att bestå som en sammanhängande hinna över hornhinnan i ögats centrum. Tårvätskan färgas och med hjälp av en spaltlampa mäts tiden från en blinkning tills dess att en uppsprickning ses i tårfilmen. Värden under 10 sekunder är inte normalt.
Det är viktigt att den som undersöks tittar med normal ögonspringa och inte med uppspärrade ögon och undersökaren ska inte heller hålla isär ögonlocken får då får man falskt låga värden.

Rose-Bengal Score är en färgning som visar uttorkade celler på ögonytan. Efter att färg applicerats mot ögat räknas antalet färgade partier över hornhinnan och fler än 4 per öga räknas som onormalt många. Ibland används istället färgämnet Lissamingrönt som svider mindre.

Om två av de tre testerna inte har normala värden uppfylls kriterierna för torra ögon.

Både vid säkerställda torra ögon och även vid endast måttliga besvär behöver man tänka till kring omgivningsfaktorer som hur miljön för läsning ser ut, hur torr inomhusmiljön är eller vilka läkemedel som används och dess eventuella biverkningar.

Hur behandlas torra ögon?

Behandlingen består dels i att optimera de omgivningsfaktorer som går att påverka och dels med preparat som ersätter tårvätskan. Dessa behöver användas ofta men ger sällan hel frihet från besvär. Dagtid används droppar eller gel vid 2-6 tillfällen och de ger ofta en övergående dimsyn. Nattetid är gel eller salva att föredra.
Det finns en mängd olika preparat och vad man föredrar är individuellt. Vid långvarig användning bör man använda preparat utan konserveringsmedel. Engångspipetter minskar risken för infektion.
I sammanställningen som följer ligger fokus på preparat som uppfyller de kriterierna. Samtliga här är receptfria men några av dem kan också fås på recept och är då markerade med (R). Angivna priser är från Jan 2018.

Artelac har något högre viskositet än flertalet droppar och brukar fungera bra. Finns i förpackning med 60 st á 0,5 ml för 103-109 kr eller 180 st á 0,5ml för 242-289 kr. (R)
Bion Tears är lämpligt vid svår torrhet och innehåller natriumbikarbonat som medför snabbare läkning av epitelskador. Finns i förpackning med 28 st á 0,4 ml för 109-111 kr. (R)
Celluvisc är ett mycket bra tårsubstitut och särskilt vid svåra besvär. En förpackning med 30 st endosbehållare á 0,4 ml kostar 69 kr och 90 st kostar 169-179 kr. (R)
Comfort Shield som är baserat på hyaluronsyra har god långtidseffekt varför man inte behöver droppa lika ofta utan det räcker med 2-3 gånger per dag. En förpackning med 15 st endospipetter á 0,3 ml kostar 175 kr.
Opti-Tears Free är ett utmärkt tårsubstitut och en förpackning med 30 st á 0,4 ml kostar mellan 79-99 kr.
Systane Ultra är ett mycket bra preparat med god långtidseffekt. En förpackning med 30 st 0,7 ml kostar 139 kr.
Oculac är ett utmärkt preparat som finns i förpackningar med 20 st á 0,4 ml för 49 kr och 120 st á 0,4 ml för 199-232 kr. (R)
Oftagel bra till natten men kan också användas dagtid. En förpackning med 30 st kostar 82-89 kr och med 120 st kostar 259-269 kr. (R)
Sincon är ett av de första preparaten med endospipett. En förpackning med 60 st kostar 129-139 kr. (R)
Viscotears är en gel och det räcker med färre droppar dagtid o fungerar även till natten. Finns i förpackningar om 30 st á 0,6 ml för 91 kr och 120 st á 0,6 ml för 269-299 kr. (R)