Vad är näthinneavlossning?

Näthinneavlossning kommer oftast när man är 65 plus. Risken för sjukdomen ökar om man är närsynt eller om någon nära släkting haft näthinneavlossning. Om man inte behandlas snabbt börjar näthinnan lossna och synskärpan försämras.

Vilka är symtomen på näthinneavlossning?

Man ser ljusblixtar i ytterkanten av synfältet eller grumlingar och sotflagor som rör sig i synfältet. Man kan också uppleva att man ser en mörk skugga, som en gardin, i utkanten av synfältet.

Vilka behandlingar finns för näthinneavlossning?

Söker man vård direkt kan näthinneavlossning förebyggas genom att hålet i näthinnan tätas med laser. Behandlingen tar runt tio minuter och görs på en ögonklinik.

När näthinnan har börjat lossna måste man behandlas så fort som möjligt, helst inom en vecka. Annars, om gula fläcken hunnit lossna, kan man få bestående nedsatt syn på ögat.

Om näthinnan lossnat görs en större operation under lokalbedövning eller narkos som tar ungefär en timme. Efteråt får man stanna kvar på sjukhuset i en till tre dagar.  Som regel kan man vara uppe dagen efter operationen.