Vad är konjunktivit?

Konjunktivit är en inflammation i bindhinnan. Den är en genomskinliga slemhinna som täcker ögonlockets insida och ögats vita del. Konjunktivit är en vanlig orsak till röda ögon och kan bero på allergi, torra ögon och infektion av virus eller bakterier. Oftast börjar den i ett öga för att sedan övergå till båda.

Vilka symtom ger konjunktivit?

Ögonvitan blir rödaktig och kärlen syns tydligt. Ögat börjar rinna. Vätskan är oftast tunn vid allergi och virusinfektion. Klåda och gruskänsla är vanligt vid allergi. Då brukar även slemhinnan svullna, bli lite böljande och på insidan av ögonlocken ses knottror och kullerstensmönster. Vid infektion med bakterier är gruskänslan kraftig och sekretet tjockt, kletigt och gulfärgat. Ofta är ögonen igenklistrade och ögonlocken svåra att öppna på morgonen.
En konjunktivit ger obehag och gruskänsla i ögonen men inte värk och smärta. Synen är opåverkad.

Hur diagnostiseras konjunktivit?

Det brukar räcka med den drabbades beskrivning av symtom och ögonens utseende. Vid långdragna besvär kan en undersökning med hjälp av ögonmikroskop vara aktuell.
En samtida förkylning talar för virusorsak medan en kombination med hösnuva indikerar allergi.

Hur behandlas konjunktivit?

Om orsaken är virus eller bakterier brukar det räcka med att tvätta eller badda ögonen med vatten eller koksalt. Ibland kan tårersättningsmedel som Sincon (utan konserveringsmedel) lindra. Noggrann handhygien och egen handduk minskar smittspridning. Barn kan vara på dagis om de för övrigt mår väl. Antibiotika bör undvikas men kan i enstaka fall bli aktuellt och då i form av ögonsalva Fucithalmic 1% 1 droppe x 2 varvid infektionen bör läka ut inom en vecka.
Vid allergisk orsak behandlas dels genom att undvika de utlösande ämnena, dels med profylax som ögondroppar Loceryl och Lomudal 20mg/ml eller 40mg/ml 1-2 drp x 1-2 och om det inte hjälpt Emedastin 0,5 mg/ml 1 drp x 2.