Vad är katarakt?

Det är latin för grå starr som du kan läsa om här.