Vad är gula fläcken?

Gula fläcken är det område i ögat som har mest synceller. Det är den punkten på näthinnan som har bäst synskärpa. Vid förändringar inom gula fläcken tappar man det centrala seendet. Det brukar benämnas åldersrelaterad makulär degeneration eller AMD och är en vanlig orsak till synnedsättning. Tillståndet ökar med stigande ålder men är också ärftligt. En annan riskfaktor är rökning. AMD förekommer i två former, den torra som är utgör ca 90% av fallen och den våta som går att behandla.

Vilka symtom ger gula fläcken?

De vanligaste symtomen på torra åldersförändringar i ögat är att synskärpan gradvis försämras. Man behöver starkare ljus när man läser och upplever att bokstäver eller delar av bokstäver faller bort. Det blir svårt att gå från en ljus till mörk omgivning och att se i mörker. Det perifera seendet är opåverkat vilket innebär att man har kvar förmågan att orientera sig i omgivningen.

Våta åldersförändringar yttrar sig i att synen snabbt försämras. Saker som man tittar på kan till exempel se krokiga eller förvrängda ut.

Hur diagnostiseras gula fläcken?

Förändringarna kan ses av en ögonläkare med hjälp av ett ögonmikroskop och undersökning av synskärpan. Ofta ingår även fotografering av ögonbotten på olika sätt.

Hur behandlas gula fläcken?

Våt makuladegeneration kan behandlas med läkemedel som Lucentis och Eylea. De injiceras i ögat och ger en märkbar synförbättring. Nackdelen är att behandlingen måste upprepas flera gånger och man inte hur många behandlingar som krävs för att behålla synskärpan. Riskerna med att injicera medlet i ögat är infektion, näthinneavlossning och utveckling av grå starr. Dessa risker är dock små, under en procent drabbas.

Det kan vara omvälvande att drabbas av en synnedsättning speciellt om den berör båda ögonen. Vid kraftig synnedsättning kan man få remiss till en syncentral för utprovning av olika hjälpmedel för att underlätta vardagen. En synnedsättning trots hjälpmedel innebär att man inte får köra bil.