Vad är grå starr?

Grå starr eller starr innebär att synen försämras därför att ögats lins blir grumlig och ogenomskinlig. Då ser pupillen vit eller grå ut istället för svart. Starr orsakas mest av hög ålder men även diabetes, tidigare skada på ögat, kortisonbehandling och rökning är riskfaktorer.

Det är många som drabbas och operation av starr är det vanligaste ingreppet i Sverige.

Vilka symtom ger grå starr?

Man får sämre syn, suddig synskärpa, svårt att se i mörker och blir lätt bländad av starkt ljus. Typiskt är att det blir  svårt att köra bil i mörker. Dubbelseende förekommer. Förändrat färgseende, färgerna blir svagare och mer gulbruna i tonerna. Ökad närsynthet vilket innebär att det blir lättare att läsa på nära håll utan glasögon.

Hur diagnostiseras grå starr? 

Genom ögonundersökning där läkaren kontrollerar synskärpan och tittar på ögat med hjälp av ögonmikroskop. Inför mikroskoperingen får man ögondroppar som vidgar pupillerna. Den effekten kan sitta i under flera timmar så därför ska man avstå från bilkörning efter undersökningen. 

Hur behandlas grå starr?

Med operation där den grumliga linsen byts mot en konstgjord lins. Inför operationen mäter man ögats längd och hornhinnans brytning för att bedöma vilken styrka som är lämplig på den nya linsen utifrån ditt behov.

Själva operationen som är ett mindre ingrepp görs i samband med ett läkarbesök och tar i de flesta fall cirka 10-20 minuter. Innan operationen ges ögondroppar som lokalbedövar och vidgar pupillen. Om man är mycket orolig går det också att få lugnande tablett. Under själva ingreppet ligger man ner, huden runt ögat tvättas och ögat sköljs. Man får en tunn duk över ansiktet med hål för ögat och en hållare runt det nedre och övre ögonlocket för att hålla ögat öppet under operationen. Sedan lägger läkaren ett litet snitt i hornhinnans utkant och med hjälp av ultraljud sönderdelas linsen och tas bort varefter den nya linsen förs på plats i linskapseln. Efter lite vila brukar man kunna åka direkt hem.

Efter operationen behöver man behandling med inflammationshämmande ögondroppar med kortison och/eller NSAID under ett par veckors tid. Ofta kan man ta dropparna själv men om det är svårt kan man behöva få hjälp via vårdcentralen eller någon närstående.

Under den här tiden kan det skava i ögat som också kan vara lite rött. Synen kan vara disig och färgerna upplevs som blåare.

Efter en 4-6 veckor har synen stabiliserat sig. Då kan man bedöma om nya glasögon behövs och prova ut dessa. För en del kan det räcka med vanliga läsglasögon.

Komplikationer direkt efter operation är mycket ovanliga men efter ett par år drabbas mellan 5-30% av efterstarr vilket enkelt kan behandlas med hjälp av laser.