Vad är glaskroppsavlossning?

Glaskroppen, en stor genomskinlig geléklump, omges av och sitter fast i näthinnan, där syncellerna sitter. Ibland lossnar den från näthinnan, så kallad glaskroppsavlossning.

Vilka är symtomen på glaskroppsavlossning?

Glaskroppsavlossning börjar ofta med att man ser ljusblixtar i ytterkanten av synfältet. Man kan också se rörliga punkter, streck eller en större ringformad grumling. En del av grumlingarna klarnar med tiden och ljusblixtarna upphör. Efter några månader har de flesta grumlingarna försvunnit

Vilka behandlingar finns för glaskroppavlossning?

De svarta fläckarna tunnas ut med tiden  och även om de inte försvinner helt så behöver de flesta ingen behandling. Om man däremot fått ett hål i näthinnan måste det tätas för att hindra att  näthinneavlossning tillstöter. Behandlingen görs på ögonklinik med laser. Om näthinnan redan lossnat opereras man.