Vad är bihåleinflammation? Bihåleinflammation är när hålrummen i ansiktets skelett, bihålorna, blir inflammerade och slemhinnorna svullnar. Vanligaste orsaken är virus
Läs mer
Vad är astma? Astma är en inflammation i luftvägarna som gör att man får svårt att andas ibland. Vanligen debuterar
Läs mer
Vad är allergisk rinit? Allergisk rinit,  som i dagligt tal kallas hösnuva, är ett symtom på allergi, överkänslighet, mot pollen,
Läs mer
Vad är nässelfeber? Nässelfeber yttrar sig i ett eller flera blekröda eller röda utslag på kroppen. Utslagen, som orsakas av
Läs mer
Vad är pollenallergi? Pollenallergi eller hösnuva ger besvär när man kommer i kontakt med pollenkorn från till exempel björk, gräs
Läs mer
 Vad är pälsdjursallergi? Pälsdjursallergi är en överkänslighetsreaktion mot proteiner i pälsdjurs hudflagor, hår, saliv eller urin, som angriper ögon och
Läs mer
Vad är allergi? Allergi och överkänslighet är en av de mest förekommande folksjukdomarna i Sverige. När kroppens immunförsvar bildar antikroppar mot
Läs mer
Vad är alkoholmissbruk? En missbrukare har en alkoholkonsumtion som ställer till med stora problem både för den som dricker och
Läs mer
Vad är kurativ behandling?  Det innebär att behandlingen är botande eller har som syfte att bota, hela och läka. Ordet
Läs mer