Det finns många sjukdomar som kan drabba oss människor. Förut trodde man att sjukdom var ett tecken på Guds vrede eller onda andar. Paracelsus, en renässans-epokläkare, var en av de första som ansåg att sjukdom kommer från yttre källor, snarare än inifrån.

Idag vet vi att det finns huvudsakligen två typer av sjukdomar: smittsamma och icke-smittsamma. Infektionssjukdomar orsakas av patogener som bakterier, virus, svampar och parasiter. Dessa patogener kan komma in i kroppen genom den luft vi andas, maten och drycken vi konsumerar eller öppningar i huden, till exempel öppna sår.

Inte alla patogener som kommer in i kroppen leder till sjukdom – våra kroppar är utrustade med immunsystem för att bekämpa inkräktare. Patogener har dock förmågan att anpassa sig och utvecklas mycket snabbare än immunsystemet kan, vilket innebär att patogener ibland har ett övertag när det gäller att lura kroppens försvar. Ett sätt för patogener att undvika immunsystemet är att gömma sig i kroppens friska celler. Dessutom har vissa människor försvagade immunförsvar som gör det svårare för dem att motstå effekterna av en invaderande patogen. Vid nedkylning påverkas kroppens immunförsvar negativt och vilket ökar risken för att ett virus ska leda till infektion.

Individer som är smittbärare kan föra över en infektionssjukdom till andra i sin omgivning. Vissa infektionssjukdomar kan vara symtomfria (asymtomatisk) men riskerar ändå att smitta andra. HIV är ett exempel på en asymtomatisk infektion.