Vad är Willis-Ekboms sjukdom?

Willis-Ekboms sjukdom kallas även restes legs och innebär att man får starka obehagskänslor i benen och i sällsynta fall även i armarna. Den drabbar omkring tio procent av befolkningen och kommer oftast smygande när man är mellan 30 och 40 år. Den är vanligare hos äldre och kvinnor som ofta får de första symtomen i samband med en graviditet.  Sjukdomens orsak är inte klarlagd men en viss ärftlighet finns. Symtomen är också vanligare vid brist på järn, vitamin B 12 eller folsyra och hos personer som har njursvikt, reumatism, diabetes, störningar i ämnesomsättningen och polyneuropati. De  kan också orsakas eller förvärras av vissa läkemedel, kaffe, te, alkohol och rökning.

Vilka symtom ger Willis-Ekboms sjukdom?

Ett så starkt obehag i benen att man måste röra på dem och inte kan sitta eller ligga still. Obehaget beskrivs ofta som myrkrypningar, sockerdrickskänsla, oro, sveda, elektriska stötar men även som värk. Obehaget lindras tillfälligt av rörelse. Typiskt är att besvären är mest uttalade kvälls- och nattetid vilket försämrar såväl sömn som livskvalitet. 

Hur diagnostiseras Willis-Ekboms sjukdom?

Utifrån de typiska symtomen i kombination med läkarundersökning för att utesluta andra orsaker till symtomen. Blodprover som Hb, järn, ferritin, B12, folsyra, kreatinin, glukos och HbA1c.

Hur behandlas Willis-Ekboms sjukdom?

Vid lindriga symtom kan det räcka med att undvika utlösande orsaker. Det kan kombineras med lindrande massage, muskelstretchning,akupunktur, TENS och att kyla ner vaderna med en kall dusch. Ibland kan man behöva få läkemedel att ta endast vid behov som T Madopark, Madopark Quick eller Sinemet 50 till 100 mg till kvällen. De är inte lämpliga för långtidsbehandling eftersom de då kan förvärra symtomen.

Vid medelsvåra och svåra besvär rekommenderas istället T Pramipexol 0,18-0,52mg till kvällen alternativt T Gabapentin 600 mg till natten.

Samtliga läkemedel ökar mängden av det kroppsegna signalämnet dopamin i hjärnan och används för behandling av Parkinsons sjukdom men då i betydligt högre doser.