Vad är Alzheimers?

Nervcellerna i hjärnan blir förstörda, framför allt i tinning- och hjässloben. Idag vet forskarna en hel del om hur sjukdomen utvecklas och vad som skiljer Alzheimers från andra demenssjukdomar, men orsaken till varför vissa drabbas är inte klarlagd.

Vilka symtom ger Alzheimers?

Närminnet blir sämre, tidsuppfattningen likaså. Man får svårt att finna ord, att följa med i teveprogram och att förstå det som står i tidningen. Oro, nedstämdhet, ilska och misstänksamhet hör också till sjukdomsbilden. I senare skede får man svårt att sköta sin hygien och att klara av enkla vardagssysslor. Man kan till sist tappa verklighetskontakten och få hallucinationer.

Hur diagnostiseras Alzheimers?

Diagnosen får man först efter att andra orsaker har räknats bort, som till exempel B-vitaminbrist eller för hög kalkhalt i blodet. Där efter får man gå igenom ett omfattande test av bland annat minnet och ordförståelse. Ett prov på ryggmärgsvätskan visar slutligen om det är Alzheimers eller någon annan demenssjukdom.

Hur behandlas Alzheimers?

Idag finns ingen bot mot Alzheimers men det finns läkemedel som kan bromsa sjukdomsutvecklingen; Ebixa. Symtom som oro och nedstämdhet kan också behandlas med läkemedel, så kallade antidepressiva eller lugnande. Mot svår ångest och hallucinationer ger man ofta neuroleptika som dock har en del allvarliga biverkningar.