Vad är restless legs?

Det är den engelska benämningen på Willis-Ekboms sjukdom som du kan läsa om här.