Vad är sömnapné, obstruktiv sömnapné?

När tungans och gommens muskler blir så avslappnade att luftvägarna täpps till hörs i det flesta fall en ljudlig snarkning. Omkring 10 procent av alla snarkare får andningsuppehåll i sömnen. Om de vara minst 10 sek vid minst fem gånger per timme kan man ha obstruktiv sömnapné. Förutom att de ständiga snarkningarna och andningsuppehållen kan vara påfrestande för omgivningen, ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och trafikolyckor. Obstruktiv sömnapné är vanligare bland män och särskilt om man är överviktig, röker, dricker alkohol ofta och/eller tar sömnmedel.

Vilka är symtomen på sömnapné, obstruktiv sömnapné?

På grund av de många andningsupphållen syresätts inte blodet ordentligt vilket försämrar nattsömnen och gör att man kan bli extremt dagtrött.  Koncentrationsförmågan blir sämre och en del får depressionssymtom, som nedstämdhet och impotens.

Vilka behandlingar finns för sömnapné, obstruktiv sömnapné?

För den som är överviktig är vikminskning den absolut effektivaste åtgärden. Steg två är en sömnutredning som oftast görs på särskilda mottagningar. Då får man låna hem en utrustning över natten som registrerar bland annat snarkningar, andningsuppehåll och syresättningen av blodet.

När man fått diagnosen får man hyra en så kallad CPAP (Constant positive airway pressure) av sjukvården. Det är en väl utprövad metod som går ut på att luftvägarna hålls fria genom övertryck. Då får man sova med en ansiktsmask som är ansluten till en kompressor. Operation har inte visat sig vara någon effektiv behandlingsmetod när det gäller sömnapné. Undantaget är barn, särskilt då om orsaken är missbildningar.