Vad är demens?

Demens är ett samlingsnamn på olika tillstånd som orsakas av att hjärnan fungerar sämre. Problemen är oftast åldersrelaterade och drabbar i första hand äldre som får sämre minne och allt svårare att klara av vardagliga sysslor.

Vilka är symtomen på demens?

Demens yttrar sig i första hand i ett försämrat korttidsminne. Även initiativförmågan och förmågan att uppfatta och orientera sig i omgivningen sviker. Man blir tröttare, får svårt att uttrycka sig och problem med tids- och rumsuppfattningen. Man får också svårt att känna igen människor och ting.

Så småningom blir det allt svårare att klara sin personliga hygien, klä på sig och att äta. Man kan också bli osäker, ängslig, arg och aggressiv. Misstänksamhet och misstro mot andra människor ingår också i symtombilden.

Vilka behandlingar finns för demens?

Än så länge finns ingen behandling som botar demens, men symtomen kan lindras med olika mediciner. De senaste årens forskning ger dock hopp om att man snart ska hitta bättre behandlingsmetoder.