Vad är polymyalgia reumatika?

Polymyalgia reumatika eller muskelreumatism är en inflammatorisk sjukdom. Den är relativt vanligt och drabbar kvinnor tre gånger så ofta som män. De flesta insjuknar efter 60 års ålder. Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd, men den är nära besläktad med en sjukdom där blodkärlen i tinningarna är inflammerade, så kallad temporalisartrit. Ibland har man båda sjukdomarna samtidigt.

Vilka symtom ger polymyalgia reumatika?

Ofta smygande debut med trötthet, sjukdomskänsla, småfeber och viktnedgång. Värk, som ibland kan vara svår, och påtaglig stelhet i axlar, överarmar, höfter och lår. Symtomen är lika på höger och vänster sida av kroppen. De flesta känner sig mest stela i kroppen på morgonen och när de suttit stilla en längre stund. Vissa är så stela att de får svårt att själva ta sig ur sängen och lyfta armarna över huvudet när de ska klä på sig. 

Hur diagnostiseras polymyalgia reumatika?

Genom kroppsundersökning och att utesluta andra orsaker till symtomen. Det finns inget specifikt blodprov men sänkan brukar vara förhöjd hos de flest. Lungröntgen brukar rekommenderas före gängse behandling.

Hur behandlas polymyalgia reumatika?

Muskelreumatism behandlas med kortisontabletter. De flesta får en hög dos kortison i början och känner sig snabbt bättre. Medicindosen trappas sedan ner till lägsta möjliga och under den tiden får man gå på flera läkarbesök. Vid försämring kan dosen behöva ökas igen. Kortisonet håller symtomen i schack tills sjukdomen läker ut av sig själv vilket brukar ta 1,5 – 3 år och då kan man avsluta behandlingen. 

När man får kortison under lång tid ökar risken för benskörhet. Därför får många även behandling med bisfosfonater och tillskott av kalcium och D-vitamin.