Vad är muskelreumatism?

Det är samma sjukdom som polymyalgia reumatika som du kan läsa om här.