Vad är multipel skleros , MS?

Multipel skleros, MS, är en sjukdom som angriper det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Den orsakas av inflammationer och ärr på nervtrådarna som gör att impulser inte kommer fram som de ska. MS kan inte botas, men den går att bromsa upp med hjälp av inflammationshämmande läkemedel.

Vilka är symtomen på multipel skleros , MS?

Många blir svagare eller får sämre kontroll över vissa muskler, de kan också få störningar i känseln, försämrad balans, synrubbningar och ibland försämrad minnes- och arbetsförmåga. Andra blir fort trötta när de gör något och känner sig nedstämda, depression.

MS visar sig i skov där man får ett eller flera symtom. Tillståndet kan hålla i sig under något dygn upp till ett par månader. När skovet är över kan symtomen försvinna helt eller delvis. Nya skov kommer efter en tid och tiden mellan dem kan variera mellan några månader och upp till flera år.

Vilka behandlingar finns för multipel skleros , MS?

Det finns ingen behandling som botar MS, men numera finns nya behandlingar som bromsar upp sjukdomens utveckling och gör att de flesta patienter inte kommer att få svåra funktionsnedsättningar. Den som blir tillfälligt sämre kan under en kort period behandlas med till exempel kortison. Sjukgymnastik är också viktigt för att behålla rörligheten och livskvaliteten.