Vad är migrän?

Migrän innebär attacker av måttlig till svår huvudvärk. Det är en vanlig sjukdom och runt 1,4 miljoner svenskar har migrän. Det finns en viss ärftlighet och ca 70% av de som är drabbade har en nära släkting med sjukdomen. Den börjar ofta i tonåren och upp till 40 års ålder men kan även förekomma hos barn. Det är fler kvinnor än män som drabbas, ca 65% mot 35%. Antalet migränanfall brukar vara flest upp till medelåldern och kan därefter avta spontant.

Orsaken till migrän är inte helt klarlagd men man vet att det från trillingnervens ganglion frisätts en peptid (CGRP) som påverkar blodkärlens muskelspänning och ökar kärlväggens känslighet för smärta. Även andra strukturer i nervsystemet är aktiva under ett anfall.

Vilka symtom ger migrän?

Måttlig till svår huvudvärk av bultande karaktär och vanligen ensidig. Den förvärras av fysisk aktivitet och är ofta kombinerad med illamående, kräkning och ljud- eller ljuskänslighet. Ett anfall brukar pågå mellan 4-72 timmar.

Det kan föregås av en aura i form av synfenomen som flimmer, blixtar och zig-zag mönster, domningar och stickningar i kropp och ansikte eller svårigheter att tala. En aura varar sällan längre än 60 minuter och efter ytterligare en timme brukar huvudvärken uppträda.

När huvudvärken klingat av är det vanligt att man känner sig mycket trött och tagen i upp till ett par dygn efteråt.

Om man har huvudvärk mer än 15 dagar per månad varav minst 8 dagar med typisk migrän i mer än 3 månader brukar man benämna det kronisk migrän.

Hur diagnostiseras migrän?

En läkarundersökning med fokus på nervsystemets funktioner i kombination med en beskrivning av symtomen brukar räcka. Det är sällan nödvändigt med blodprover eller andra undersökningar. En huvudvärksdagbok kan vara till hjälp för att ställa rätt diagnos och kartlägga vilka faktorer som kan utlösa ett anfall.

Hur behandlas migrän?

Behandlingen kan beskrivas som en trappa där ett eller flera steg kan behövas var för sig eller i kombination.

Alla läkemedel ska tas så tidigt som möjligt dvs redan när man känner att huvudvärken är på gång!

Första steget är att undvika faktorer som framkallar migrän. De varierar mellan olika individer men några vanliga är för lite eller för mycket sömn, långdragen stress, avslappning efter stress, alkohol, oregelbundna måltider, vissa födoämnen och överkonsumtion av smärtstillande.

Andra steget är vila i ett mörkt, tyst och svalt rum.

Tredje steget är receptfritt läkemedel som Bamyl 500 mg 1-2 x 1 eller Alvedon/Panodil 500 mg 1-2 x 1 eller Brufen/Ipren/Ibuprofen 200-400 mg 1-2 x 1. De kan ha effekt vid ett lätt anfall.

Fjärde steget är receptbelagda läkemedel som Naproxen/Pronaxen 250-500 mg i dosen 750 mg x 1 och med påfyllnad av 250-500 mg vid behov eller Diklofenak/Voltaren 50-100 mg. Vid illamående är stolpiller att föredra.

Steg fem är att vid illamående kombinera steg tre eller fyra med T Metoclopramide/Primperan 10 mg x 1. Det motverkar illamåendet och påskyndar upptaget av smärtstillande. OBS! Maxdos är 30 mg/dygn.

Steg sex är triptaner som är läkemedel specifika för migrän. Receptfritt finns T Imigran Novum 50 och 100 mg och Nässpray Zomig Nasal i små förpackningar. På recept rekommenderas T Sumatriptan 50 och 100 mg som ingår i läkemedelsförmånen. Om det inte hjälper kan man ha rätt till att få läkemedelsförmån för andra receptbelagda triptaner och i olika beredningsformer. Exempel på sådana är Imigran, Maxalt, Naramig och Zomig som finns som tabletter, smälttablett, nässpray, stolpiller och injektionspenna.

Steg sju när en triptan inte haft full effekt kan den kombineras med Naproxen eller Metoclopramide.

Steg åtta är förebyggande behandling som bör prövas vid tre eller fler anfall/månad. Det som rekommenderas är Metoprolol 50 mg som kan ökas upp till lägsta effektiva dos dock max 200 mg/dygn. Det kan kan kombineras med steg fyra till sju. Om Metoprolol inte har effekt behöver en neurolog konsulteras för diskussion om vidare behandling.

Vid kronisk migrän kan behandling med Botox vara till hjälp. Då injiceras en liten mängd Botox under huden på upp till ett trettiotal platser i huvudet. Om behandlingen har effekt behöver den upprepas var tredje månad.