Vad är huvudvärk?

Huvudvärk är ett symtom som kan ha många orsaker. Vanligt är att man får det i samband med muskelspänningar, stress, oro, öron- näsa- halsinfektioner eller problem med synen. Migrän ger en besvärlig huvudvärk liksom Horton. Långvarig och hög medicinering med smärtstillande som alvedon mot spänningshuvudvärk eller migrän ger huvudvärk. Hjärnskakning ger huvudvärk. I vissa fall kan det finnas en allvarlig underliggande sjukdom som hjärnblödning, hjärnhinneinflammation eller hjärntumör.

Vilka symtom ger huvudvärk?

Ja huvudvärk förstås men var den sitter, när den uppträder, hur ofta den kommer och om det finns andra symtom samtidigt kan ge en vägledning till orsaken.

En dubbelsidig tryckande huvudvärk som startar under förmiddagen och sakta förvärras under dagen utmärker spänningshuvudvärk. Den kombineras ofta med yrsel och muskelspänningar i käkar, nacke och rygg.

En halvsidig intensiv bultande huvudvärk som förvärras av ansträngning, ljud och ljus talar för migrän. Den är vanligen kombinerad med illamående och kräkningar.

En kraftig smärta som är lokaliserad till ena sidan och ögat och ofta kombinerad med tårbildning och nästäppa talar för den ovanliga Hortons huvudvärk. Typiskt är att den kommer i attacker som varar mellan 15 minuter och 3 timmar.

Plötslig svår huvudvärk i kombination med medvetandepåverkan som slöhet, förvirring eller medvetslöshet kan bero på stroke och bör föranleda omedelbar kontakt med 112. Likaså om det finns symtom som svårigheter att tala, förlamning eller kramper.

En huvudvärk i kombination med hög feber och stelhet i nacken dvs svårigheter att böja ner hakan mot bröstet kan vara en bakomliggande hjärnhinneinflammation som behöver vård skyndsamt.

Hur utreds huvudvärk?

Grunden är en sjukhistorien och en kroppsundersökning med fokus på nervsystemet, syn, muskler och rörelseförmåga. Ofta räcker detta men ibland behövs vidare utredning med prov på ryggmärgsvätskan via lumbalpunktion och/eller skiktröntgen av hjärnan.

Hur behandlas huvudvärk?

Vid spänningshuvudvärk är receptfria värktabletter standardbehandlingen. OBS! Överanvändning av värktabletter kan ge huvudvärk i stället för att lindra den. Sjukgymnastik kan hjälpa liksom bettskena. Huvudvärk pga synförsämring behandlas med korrigerande glas. Övrig huvudvärk behandlas utifrån dess grundorsak.