Vad är spolmask?

Spolmask, ascaris lumbricoides, kan bli lika stor som en daggmask och är en av de vanligaste parasiterna som infekterar människan. Idag är spolmask mycket ovanlig i Sverige. Masken lever i tunntarmen upp till ett år och en hona producerar ett stort antal ägg som kommer ut med avföringen. Äggen är smittsamma länge och kan spridas till jord, grönsaker och vatten genom otillräckliga avlopp eller genom att latrinavfall används som gödsel. Äggen kläcks i magsäcken, larverna förs med kroppsvätskor till lungorna, därifrån till luftvägarna och vandrar över till matstrupen och vidare ner i tunntarmen. Spolmask smittar inte mellan personer. 

Vilka symptom ger spolmask?

Ofta ger infektion med spolmask inte några särskilda besvär. Ett tecken kan vara magont. Man kan även få astmaliknande besvär och hudutslag.

Hur diagnostiseras spolmask?

Med avföringsprov som innehåller ägg. Ibland kommer vuxna maskar ut med avföringen.

Hur behandlas spolmask?

Infektionen behandlas med det receptbelagda läkemedlet Vermox som tablett eller mixtur i dosen 100 mg x 2 i 3 dygn.  Smittspridning förebyggs genom att man tvättar händerna efter toalettbesök.