Vad är ulcerös colit?

Ulcerös colit är en inflammatorisk sjukdom i tjocktarmen, colon, och ofta även ändtarmen, rectum. Tarmväggen blir sårig och förmågan att hålla avföring försämras. Orsaken är inte klarlagd och sjukdomen kan komma och gå i perioder. Långvarig, svår ulcerös colit är en riskfaktor för tjocktarmscancer.

Vilka symtom ger ulcerös colit?

Symtomen varierar beroende på hur stor del av tarmen som är drabbad. Blod i avföringen, diarréer och slemmig avföring som kommer och går i perioder är typiskt för ulcerös colit. Magont som ofta går över när man tömt tarmen. Tryckande känsla i ändtarmen trots att den är tömd.

Sjukdomen kan utvecklas så att det blir små hål i tarmväggen. Det kan leda till livshotande inflammation i buken och måste opereras akut. Man kan också få större och till och med livshotande blödningar från tarmsåren. Personer med ulcerös colit har också en ökad risk att få inflammation i leder, ögon, hud och lever.

Hur behandlas ulcerös colit?

Det finns ingen botande behandling men man kan bli symtomfri med inflammations- och immunsvarsdämpande läkemedel, som också förebygger nya skov, sjukdomsperioder. Om sjukdomen är lindrig kan man få läkemedel som innehåller sulfa och/eller 5-ASA. I svåra fall får man även kortikosteroider men långtidsanvändning kan ge allvarliga biverkningar, som benskörhet eller högt blodtryck.

En relativt ny behandling som inte anses tillräckligt väldokumenterad ännu, är så kallad leukocytaferes. Behandlingen går ut på att minska immunsvaret i tarmen genom att filtrera bort antikroppar från blodet. Leukocytafares är biverkningsfri och har visat mycket god effekt hos patienter med svår ulcerös colit. Behandlingen ges bara i vissa landsting och av vissa vårdgivare.

Operation är en sista utväg. Då tas tjocktarmen bort och tunntarmens slut förs ut genom ett hål i bukväggen till en stomipåse. Oftast har man stomin under cirka ett års tid. Efter det är de flesta redo för en eller två ytterligare operationen som går ut på att koppla ihop tunntarm och ändtarm.