Vad är stomi?

Stomi innebär att man skapar en öppning från tarmen genom bukväggen genom ett kirurgiskt ingrepp. Vanligast är colostomi då colon, grovtarmen, leds ut och ileostomi då tunntarmen leds ut. Urostomi kallas det när man leder ut urinen genom buken för att urinblåsan opererats bort, vanligen på grund av cancer.

Hälften av alla stomioperationer är tillfälliga lösningar för att avlasta tarmen vid olika sjukdomar eller operationer, men I Sverige får omkring 1500 personer per år en stomipåse på magen som det får ha livet ut. Orsaken till permanent stomi är för det mesta att man måste operera bort ändtarmen/grovtarmen på grund av cancer.