Vad är skrumplever?

Skrumplever är sista stadiet av en kronisk inflammation i levern. Då har stora delar av detta livsviktiga organ dött och ersatts av ärrvävnad. Följden blir att stora delar av ämnesomsättningen i kroppen slås ut eller fungerar väldigt dåligt. Den främsta orsaken till skrumplever är alkoholskador och de smittsamma blodsjukdomarna hepatit B och C. Den kan också vara en biverkning av läkemedel mot ledgångsreumatism, Methotrexate. Personer som blivit lösningsmedelsskadade löper större risk än andra att drabbas av skrumplever om de utsätts för andra riskfaktorer, som överkonsumtion av alkohol. Vissa ovanliga sjukdomar kan också ge skrumplever.

Vilka symtom ger skrumplever?

I början av sjukdomsförloppet känner man sig bara trött och svag, möjligen illamående, tappar aptiten och går ner i vikt. Med tiden utvecklar man gulsot så att ögonvitorna blir gulaktiga liksom huden. Kisset blir mörkare och buken och fötterna blir vätskefyllda på ett typiskt sätt. Man kan också få svarta eller blodiga diarréer och kräkas blod. Följdsjukdomar/komplikationer är bråck i matstrupen och livshotande blödningar, blodförgiftning och cancer i levern.

Hur diagnostiseras skrumplever?

Ett enkelt blodprov kan ge en första indikation på leverfunktionen. Man kan säkerställa diagnosen med hjälp av urinprov, ultraljud och biopsi från levern.

Hur behandlas skrumplever?

När förstörelsen av leverns celler gått så långt att man får diagnosen skrumplever kan man bara bromsa förloppet och lindra symtomen. Man kan få vätskedrivande läkemedel för att få ner den uppsvällda buken och minska svullnaden i fötterna, och därmed minska belastningen på hjärtat. Så kallade betablockerare sänker blodtrycket så att risken minskar att bråck på matstrupen ska brista. Det finns flera andra behandlingar som kan förebygga att bråcket brister. En del patienter med skrumplever kan bli aktuella för organtransplantation.