Vad är pankreatit?

När bukspottskörteln drabbas av en inflammation är den vanligen orsakad av gallsten eller alkohol. Det kan röra sig om ett enstaka insjuknande vilket kallas akut pankreatit eller om kontinuerliga inflammationer så kallad kronisk pankreatit.
Bukspottskörteln är kroppens största endokrina organ och bildar bland annat insulin och enzymer för att bryta ned födoämnen. Om utförseln av enzymer till tarmen hindras kan dessa istället bryta ner körtelns vävnad.

Vilka symtom ger pankreatit?

Plötsligt insättande svår smärta i övre delen av buken och med utstrålning bak i ryggen. Illamående, kräkning och minskade tarmrörelser. Sjukdomskänsla och tendens till feber.

Hur diagnostiseras pankreatit?

Genom symtomen och kroppsundersökning med fokus på bukens övre del som är öm och ibland går det även att känna en viss utfyllnad. Blodprover med förhöjda värden av CRP, levervärden och amylas mer än tre gånger normalvärdet. Även blodsockret brukar vara högre än normalt. Datortomografi med kontrast dvs skiktröntgen av buken. Ibland görs ultraljud för att påvisa gallsten eller lungröntgen för att utesluta lunginflammation.

Hur behandlas pankreatit?

Inläggning på sjukhus är regel dels för symtomatisk behandling av kroppens funktioner och dels för att tidigt kunna fånga upp de 10 % av fallen som utvecklar en svår sjukdomsbild med organsvikt.
I de övriga 90 % brukar inflammationen läka ut av sig själv och i väntan på det brukar man behöva ett par dagars fasta och då få rikligt med vätska och näring i form av dropp och smärtlindring med Ketogan. Förloppet följs dagligen utifrån allmäntillstånd, kroppstemperatur och blodprover. Om orsaken är gallsten brukar man få genomgå en operation så snart inflammationen har börjat gå tillbaka.