Vad är magsår? 

Man kan få magsår i antingen magsäckens eller tolvfingertarmens slemhinna. Sår i tolvfingertarmen är vanligast och orsakas oftast av bakterien Helicobacter pylori. De flesta sår i magsäcken beror också på den bakterien.

Vilka symtom ger magsår?

Vanliga symtom är att man får ont på en viss plats i övre delen av magen. Besvären kan pågå i veckor och återkomma i perioder. Problemen kan förvärras när man äter eller också blir de mindre. Man blir ofta illamående eller snabbt mätt.

Hur behandlas magsår?

När magsåret orsakats av bakterien Helicobacter pylori behandlas man oftast med två sorters antibiotika i en vecka och med läkemedel som minskar mängden saltsyra i magsäcken. Ibland kan magsåret brista och då opereras man akut. Man kan också behöva sjukhusvård om man har ett blödande magsår eller om blodvärdet är onormalt lågt.