Vad är kolecystit?

Gallblåseinflammation är oftast orsakad av att en eller flera gallstenar täpper till gallgången och hindrar galla från att tömmas ut i tarmen. Det leder till inflammation i gallblåsans slemhinna och så småningom även till en bakterieinfektion. Ungefär en tredjedel av de som drabbas har inte tidigare haft besvär av sina gallstenar.

Vilka symtom ger kolecystit?

Molvärk under höger revbensbåge och ofta med utstrålning bak i ryggen. Ont vid djupandning och rörelse. Sjukdomskänsla och feber.

Hur diagnostiseras kolecystit?

Utifrån symtomen, kroppsundersökning och blodprover. Ultraljud av galla, gallvägar och lever.

Hur behandlas kolecystit?

I första hand med operation inom ett par dygn. Gallblåsan brukar då tas bort antingen via titthålsoperation eller öppen bukkirurgi. I väntan på operation brukar man få fasta och istället få vätska via dropp direkt in i blodbanan. Oftast får man även inflammationsdämpande och smärtstillande läkemedel som Voltaren antingen som stolpiller eller som injektion. Morfinpreparat är olämpligt eftersom de har en sammandragande effekt på gallvägar och gallblåsa. Vid feber över 38 grader brukar man även få antibiotika direkt i blodet.

Om operation inte bedöms lämpligt av olika skäl behandlar man istället konservativt med fasta, vätska och näring via dropp, smärtstillande enligt ovan och profylax mot blodpropp. Dessutom antibiotika som till exempel Tazocin 4g x 3. Om gallblåsan är mycket utspänd kan den dräneras dvs tömmas via ett rör genom bukväggen.