Vad är IBS/Irritable Bowl Syndrom?

IBS innebär att tarmens funktion är störd och det kan ge olika besvär.  Orsaken är inte vetenskapligt klarlagd.  Sjukdomen är vanligare bland kvinnor och debuterar vanligen när man är mellan 30 och 40 år.

Vilka symtom ger IBS?

Magsmärtor som går över när man tömt tarmen är ett vanligt symtom på IBS. Många får omväxlande diarré och förstoppning och gaser. Ett tecken på att det kan vara IBS och inte någon vanlig mag- tarminfektion är att besvären inte går över på några dagar.

Om man är medelålders eller äldre kan det vara skäl att utreda orsaken till besvären. Likaså om man tappar aptiten och går ner i vikt utan synbar anledning. Diarré som pågår länge och blödningar eller svart avföring är också symtom som man bör söka för.

Hur behandlas IBS?

Det finns idag inga behandlingar som botar IBS, men vissa receptbelagda läkemedel som kan lindra besvären. Vad som utlöser skoven är individuellt. De flesta kan undvika de värsta symtomen genom att utesluta den mat som brukar trigga sjukdomen. Motion och regelbundna toavanor kan bidra till minskade besvär.