Vad är divertikulit?

En divertikel är en liten utbuktning av tarmväggen. De är ofta flera till antalet, finns mest i tjocktarmen och framförallt dess vänstra del. De är vanliga från medelåldern och uppåt i åren. Troligen orsakas de av att trycket i tarmen är förhöjt kanske som en följd av fiberfattig kost. Oftast ger de inga besvär men kan bli inflammerade om tarminnehåll blir liggande och irriterar slemhinna och tarmvägg.

Vilka symtom ger divertikulit?

Diffust ont i buken framförallt i dess nedre vänstra del. Sjukdomskänsla, illamående och feber.

Hur utreds divertikulit?

Kroppsundersökning där läkaren känner på buken och ofta också i ändtarmen. Kontroll görs av urin- och blodprov.
Ofta tas en skiktröntgen så kallad datortomografi av buken. Ibland görs även en vanlig röntgen eller ett ultraljud.

Hur behandlas divertikulit?

Vid lindriga besvär brukar det räcka med att avvakta och äta soppor och krämer under ett par dagar medan inflammationen läker ut av sig själv.

Vid mer uttalade symtom behövs både fasta och behandling med antibiotika som till exempel Eusaprim Forte och Flagyl. Ibland kan man behöva läggas in på sjukhus för antibiotika och näring i droppform.

Vid riktigt svåra besvär kan man behöva opereras och vilket kan ske på olika sätt. Ibland räcker det att man sköljer rent i bukhålan. Ibland behöver det infekterade tarmpartiet tas bort. Om tarmen är mycket inflammerad kan kirurgen bli tvungen att göra en tillfällig stomi förbi inflammationen. Då läggs frisk tarm ut genom en öppning på magen och avföringen samlas i en stomipåse. I ett senare skede när tarmen är läkt görs en ny operation där stomin tas bort och kroppen kan fungerar som vanligt igen.

När man blivit frisk efter en divertikulit brukar man få genomgå en kontroll av tjocktarmen. Det görs antingen i form av en koloskopi då man via ändtarmen för in en lång slang med kamera eller med en datortomografi av tarmen.

Har man haft flera episoder med divertikulit som inte behövt opereras akut är det ändå vanligt att man i ett senare skede får operera bort den del av tarmen som varit inflammerad. Då brukar de friska tarmändarna kunna sys ihop direkt så man slipper få en stomi.