Vad är diarré?

Diarré innebär upprepade avföringar, 3 stycken eller fler/dygn vilka har lös konsistens. En vanlig orsak till denna typ av magsjuka är virus eller bakterier. Andra orsaker som förstoppning, pågående antibiotikabehandling eller tarmsjukdom förekommer också. Diarré är oftast tillfällig och går över av sig själv. Diarré som varar längre än 4 veckor bör utredas.

Vilka symtom ger diarré?

Vanlig en kommer den plötsligt och yttrar sig i upprepade avföringar i stora mängder. Man kan också få feber, magknip och känna sig trött och tagen.

Hur diagnostiseras diarré?

Utifrån sjukhistoria, symtom och kroppsundersökning inklusive rektoskopi. Blodprover för kontroll av blodvärde, sockervärde, vätskebalans inklusive salthalter, sänka, CRP och sköldkörtelhormon. Avföringsprov för bl a blod, bakterieodling och kalprotektin. Ibland blir man remitterad till en gastroenterolog dvs mag-tarmspecialist.

Vilka behandlingar finns för diarré?

Det är viktigt att dricka tillräckligt, bäst brukar vara att dricka lite men ofta. Detta för att undvika vätskebrist. Små barn är känsligare för vätskeförluster än vuxna och därför ska man ge dem dryck redan från början. För vuxna och barn över tolv år finns det receptfria läkemedel som Dimor eller Loperamid som minskar diarrén. Ibland kan man bli så uttorkad att man behöver komma till sjukhus och få vätskedropp.