Vad är Crohns sjukdom?

Crohns sjukdom är en inflammatorisk sjukdom som kan drabba hela mag-tarmkanalen. Inflammationen finns i slemhinnan men även i vävnaden där under. Sjukdomen bryter vanligen ut mellan 15 till 40 års ålder men även allt fler barn insjuknar. Den kan ha längre perioder med låg aktivitet och däremellan skov med stora besvär som påverkar livskvaliteten. Det är inte klarlagt vad som orsakar sjukdomen men förekomsten är hög här i Skandinavien men även i Nordamerika. Med rätt behandling kan man lindra besvären avsevärt.

Vilka symtom ger Crohns sjukdom?

Lös avföring ofta grönaktig och som innehåller slem eller blod. Tömning av tarmen flera gånger per dygn. Smärtor i buken men även i ändtarmen om den också är inflammerad. Ibland beror smärtorna på att inflammationen leder till förträngningar s k stenoser av tarmen. Viktnedgång, sjukdomskänsla, trötthet och feber. Långvarig sjukdom kan leda till att mensen upphör och hos barn att de inte växer som de ska.

Hur diagnostiseras Crohns sjukdom?

Genom sjukdomshistorien, läkarundersökning av kroppen framförallt av buken och blodprover som Hb, albumin, sänka, leverenzymer och saltbalans. Avföringsprover avseende bakterier, parasiter och calprotectin. Endoskopisk undersökning av och vävnadsprov från änd-, tolvfinger- och tjocktarm. Dessutom kan det ibland ingå röntgen, datortomografi eller magnetröntgen av buken beroende på vilka symtom man har.

Hur behandlas Crohns sjukdom?

 Beroende på hur svår sjukdomen är och hur den enskilda patienten reagerar på behandlingen får man pröva sig fram. Alla behandlingsalternativ har biverkningar som måste vägas mot fördelarna. Behandlingen för barn är i stort samma som för vuxna.

Om besvären är relativt små brukar man ge läkemedel som innehåller ämnet aminosalicylat (salazopyrin eller 5 ASA).

Kortison kan ges i olika former, som tabletter, direkt in i blodet eller som vätska/gel för lokal behandling i ändtarmen.

Om sjukdomen leder till infektion eller fistlar i tarmen kan antibiotika hjälpa. I svårare fall används ibland läkemedel som dämpar kroppens  immunförsvar men den typen av behandling kan ge allvarliga biverkningar. Vid svåra sjukdomsperioder, så kallade skov, kan man överväga att låta tarmen vila helt. Då får man näring via dropp istället för att äta. Det kallasTPN, Total Parental Nutrition.

TNF-hämmare är en grupp av nya så kallade biologiska läkemedel som kan dämpa inflammationen effektivt så att slemhinnan läker. Den behandlingen sätter man in när inget annat hjälper eller om inflammationen är väldigt kraftig. Huvudvärk, halsinfektioner och magsmärtor är vanliga biverkningar.

Om man har stora besvär trots behandling med kan det bli aktuellt att operera bort den sjuka delen av tarmen. Ibland gör man en så kallad stomi, det som återstår av tarmen kopplas till en öppning i bukväggen och så får man en påse på magen där tarmen töms.