Vad är blindtarmsinflammation?

Det lilla maskformiga blindtarmsbihanget (appendix),  som sitter där tunntarmen övergår i tjocktarmen, blir inflammerat av okänd orsak. Det drabbar oftast personer i 10-20-årsåldern men den förkommer i alla åldrar och även gravida kan insjukna.

Vilka symtom ger blindtarmsinflammation?

Diffusa smärtor och ömhet runt naveln som kan vandra ner mot magens nedre högra sida, illamående, brist på aptit och tilltagande feber.

Hur diagnostiseras blindtarmsinflammation?

Genom en sammanvägning av symtom och läkarundersökning av buken. För kvinnor brukar den även innefatta en gynekologisk undersökning. Blodprover visar ofta förhöjda värden av CRP och vita blodkroppar. Om diagnosen är osäker följs tillståndet med upprepade undersökningar och blodprover tills bilden klarnar. Ibland görs ett ultraljud eller en skiktröntgen av buken. Även laparoskopi dvs titthålsundersökning av buken kan behövas.

Hur behandlas blindtarmsinflammation?

Ett inflammerat blindtarmsbihang (appendix) opereras vanligen akut, antingen genom snitt i bukväggen eller via så kallat ”titthål”. Ibland räcker det med antibiotikabehandling.