Vad är pneumothorax?

Pneumothorax innebär att lungan helt eller delvis faller ihop vilket orsakas av att luft läcker ut i lungsäcken som omger lungan. Det sker när det går hål på lungväggen antingen inne i kroppen eller genom bröstkorgens vägg.
Vid primär eller spontan pneumothorax är orsaken okänd. Det drabbar framförallt unga eller äldre > 70 år, är tre gånger vanligare hos män och långa smala personer. Rökning är en riskfaktor framförallt för återfall.
En sekundär lungkollaps kan bero på en bakomliggande sjukdom som lungfibros och cancer eller en skada orsakad av brutna revben, trafikolycka eller stick- och skottskador.
I de flesta fall kollapsar endast en del av lungan medan resterande delar fungerar normalt.

Vilka symtom ger pneumothorax?

Plötslig smärta i bröstkorgen, ont vid andning och hosta. Det kan bli tungt att andas och man kan bli andfådd.

Hur diagnostiseras pneumothorax?

Dels en kroppsundersökning där läkaren lyssnar på andningsljuden med stetoskop och knackar med fingret över lungorna, dels en lungröntgen.

Hur behandlas pneumothorax?

En liten lungkollaps läker ofta av sig själv och då brukar läkningsförloppet följas upp med lungröntgen och återbesök.

Vid en större pneumothorax behöver luften sugas ut vilket kan ske på olika sätt. Enkel aspiration är när en nål med slang sticks in genom bröstkorgens vägg och så sugs luften ut med en spruta.
Minidränage innebär att man istället ansluter slangen till en liten apparat som gör att luft töms ut när man andas. Apparaten är bärbar, fästs vid bröstkorgens vägg och kan därför användas i hemmet.
Oavsett vilken metod som väljs brukar uppföljning ske med återbesök, lungröntgen och borttagande av dränaget.

Vid både stora kollapser och komplikationer behöver behandling ske på sjukhus. Där används en större dränageapparat som kontinuerligt suger ut luften under flera dagar

Om lungkollapsen inte läker eller om man får en ny lungkollaps brukar man få genomgå en operation eller pleurodes. Det innebär att lungsäckens två blad klistras ihop.