Vad är lungkollaps?

Lungkollaps kallas inom medicin för pneumothorax som du kan läsa mer om här.