Vad är lunginflammation?

Lunginflammation kan orsakas av många olika mikroorganismer och ämnen. Kemisk lunginflammation kallas det när sjukdomen orsakas av giftiga brandgaser och kemikalier eller om maginnehåll stöts upp i strupen och läcker över i lungorna. Den vanligaste orsaken till lunginflammation är en typ av bakterier som kallas pneumokocker.

Äldre sjukliga personer och barn löper högre risk att drabbas, liksom den som fått mjälten borttagen. Hjärt- kärlsjukdom, astma, alkoholism, och nedsatt immunförsvar ökar också risken för lunginflammation. Alla som tillhör någon av dessa riskgrupper bör vaccinera sig mot pneumokocker vart femte år och dessutom årligen vaccinera sig mot influensa.

För att ställa diagnosen kan man bland annat ta ett blodprov. Syresättning av blodet kan kollas genom en klämma på fingret som är ansluten till en mätapparat.

Vilka är symtomen på lunginflammation?

Lunginflammation som orsakas av pneumokocker börjar ofta med feber och frossa, hosta och bröstsmärta. Andningen kan bli flämtande och efterhand kan läpparna bli blåaktiga av syrebrist. Om det gör ont att andas och hosta kan det vara tecken på att inflammationen spritt sig till lungsäcken som omger lungorna. Hos barn kan symtomen misstas för blindtarmsinflammation.

Vilka behandlingar finns för lunginflammation?

Om lunginflammationen är orsakad av bakterier, vanligen pneumokocker, får man läkemedelsbehandling med antibiotika. Det är viktigt att vila men det blir svårare att andas om man ligger ner och man kan därför behöva höja sängens huvudände genom att palla under något under sängbenen.