Vad är legionärssjuka?

Många amerikanska före detta soldater (legionärer) drabbades av en livshotande lunginflammation under ett veteranmöte i Philadelphia 1976. Där av namnet. Många dog innan man förstod vad som låg bakom sjukdomsutbrottet. Det visade sig att sjukdomen orsakats av en bakterie som spreds i hotellets system för luftkonditionering. Veteranerna smittades när de andades in osynligt små vattendroppar från anläggningen.

Vid senare epidemier har bakterien spridits via duschar i vattenledningssystem där vattnet stått stilla i rörkrökar eller hållit för låg varmvattentemperatur. I Sverige har utbrott orsakats av bakterier som spritts via den dusch som fuktade grönsaks- och fruktdisken i en matbutik i Umeå och en fontän i Västerås.

Vilka är symtomen på legionärssjuka?

Vid lunginflammation som orsakas av legionellabakterien får man feber och hosta och ofta vatten i lungsäcken som ger håll. Ibland får man även huvudvärk, diarré och magsmärtor. Om man inte får rätt behandling i tid är sjukdomen livshotande.

Vilken behandling finns för legionärssjuka?

Sjukdomen behandlas med erytromycin, ett antibiotikum som biter just på legionellabakterien. Det är viktigt att man snabbt får rätt diagnos eftersom andra antibiotika inte hjälper mot sjukdomen.  Ett urinprov kan visa om man har legionärssjuka.