Vad är influensa?

Vinterhalvåret är högsäsongen för influensa i Sverige. Det är en mycket smittsam virussjukdom som smittar redan innan den byter ut. Sjukdomen går för det mesta över av sig självt inom en vecka, men i svåra fall kan den övergå i lunginflammation eller bihåleinflammation. Om man är 65 år eller äldre eller har nedsatt immunförsvar bör man låta vaccinera sig. I många landsting är det kostnadsfritt.

Vilka symtom ger influensa?

Den som har influensa känner sig oftast väldigt sjuk och frusen. Muskelvärk, hög feber, huvudvärk är också vanliga symtom, liksom halsont, hosta och klar, rinnande snuva. Man kan även få ont bakom bröstbenet. Småbarn kan få diarré och ont i magen, må illa och kräkas. Hos gamla människor är symtomen ofta otydliga med sänkt allmäntillstånd och uttorkning.

Vilka behandlingar finns för influensa?

Receptfria läkemedel mot smärta och feber lindrar, liksom nässprej om slemhinnorna är ömma och svullna. Man bör också dricka mycket vatten och se till att vila medan infektionen pågår. Antibiotika hjälper absolut inte mot influensa eftersom infektionen orsakas av virus och inte av bakterier. Personer med nedsatt immunförsvar eller andra sjukdomar kan däremot behandlas med virushämmande läkemedel. Om febern är fortsatt hög efter fem dagar bör man kontakta vårdcentralen eller sjukvårdsupplysningen, likaså om febern först går ner och sedan stiger igen. Om man plötsligt blir mycket sämre eller får svårt att andas kan det vara tecken på lunginflammation.