Vad är CRP värde?

Crp värde används ofta som ett mått på infektion i kroppen. Crp värdet tas genom ett enkelt blod prov, så kallat ”stick i fingret” på barn. Provtagning är inte väldigt smärtsam och crp-värdet underlättar att bedöma om en infektion behöver behandlas med antibiotika. Ett barn med crp värde på 20-50 har oftast en virus infektion om inte andra saker talar för bakterie infektion. Barn med med crp värden över 100  har ofta en bakteriell infektion men ibland kan även virus ge höga värden. Barn med lunginflammation med CRP på 100 till 150 mår oftast mycket bättre än ett barn med lunginflammation och 300-400 i CRP, i princip så kanske barnet med bara crp 150 orkar vara uppe men barnet med 300 sover mest.

Hos vissa individer kan crp värdena bli väldigt höga trots att man inte är väldigt sjuk, till exempel reumatiker får ofta höga crp värden trots lindrig infektion.  Läkaren måste bedöma hela patientens tillstånd och inte bara ett crp värde.

Crp kan vara falskt lågt om det har gått kort tid efter insjuknandet, crp stegringen kan komma 24 timmar efter att man blivit väldigt sjuk. Till exempel lågt crp ses ibland de första timmarna med allvarlig blodförgiftning, då är patienten märkbart sjuk men lab värdet crp stämmer inte, dock stiger till exempel de vita blodkropparna snabbt.

Ibland kan inkapslade infektioner ge låga crp värden, tex bölder.

Vid vissa tillstånd så är inte crp ett bra värde på om man har en infektion eller inte i kroppen, till exempel vid cancer och reumatiska sjukdomar så crp förhöjt utan infektioner i kroppen. Vid cancer spritt i kroppen kan crp variera mellan noll och upp till ett hundra utan att det betyder nått mer än att cancerna på verkar kroppen.