Vad är lues?

Det är det latinska namnet för syfilis som du kan läsa mer om här.