Vad är gonorré?

Gonorré är en könssjukdom, som orsakas av bakterier som kallas för gonokocker.

Vilka symtom ger gonorré?

Symtomen kan skilja mellan män och kvinnor. Män känner ofta sveda när de kissar, de kan också få flytningar från urinröret. I början är flytningen ofta sparsam och slemmig, men den blir snart gulvit och riklig.

Hos kvinnor är symtomen inte lika tydliga. Det kan svida när man kissar och man kan få ökade och eventuellt illaluktande flytningar från slidan.

Både män och kvinnor kan få en svalginfektion, som ofta inte ger några symtom.

Hur diagnostiseras gonorré?

Genom läkarundersökning och provtagning för bakterieodling.

Hur behandlas gonorré?

Gonorré behandlas kostnadsfritt med antibiotika. Enligt smittskyddslagen är man skyldig att genast söka läkare så fort man tror att man smittats med gonorré. Man måste också tala om  vem/vilka som kan ha överfört smittan och vem/vilka man själv kan ha smittat.