Vad är reumatoid artrit?

Det är en kronisk inflammationssjukdom som angriper lederna. Risken att drabbas är högre om man har sjukdomen i familjen och om man är rökare. Sjukdomssymtom i kombination med vissa faktorer i blodet gör att man kan ställa diagnosen. Redan efter ett halvår kan lederna ha påverkats så pass mycket att det syns på röntgenbilder. En annan pusselbit till diagnosen är att man ofta har förhöjd sänka under sjukdomsskoven.

Vilka symtom ger reumatoid artrit?

Sjukdomen kan komma akut eller smygande med värk, ömhet och svullnad i en eller flera leder vanligen i tårna, fingrarna, fot- eller handleder. Därefter kan större leder drabbas. Man brukar bli mycket trött och dessutom brukar kroppen bli stel vilket märks mest på efternatten och morgonen. Det kan ta en eller ett par timmar innan stelheten går över och man kan komma igång som vanligt. Sjukdomen går ofta i skov, vilket innebär att man kan vara relativt besvärsfri under perioder för att sedan drabbas av svåra symtom. 

Hur diagnostiseras reumatoid artrit?

Genom symtom och kroppsundersökning med särskilt fokus på lederna. Det finns heller inga blodprov eller undersökningar som kan ge en säker diagnos utan de används mer som stöd. Blodprov brukar vara sänka, CRP, ACPA(antikroppar) och RF(reumatoid faktor). Röntgen av händer och fötter brukar ingå. Vid misstanke om sjukdomen och symtom varat 6 veckor rekommenderas remiss till reumatolog.

Hur behandlas reumatoid artrit?

Smärtlindring och sjukgymnastik gör det lättare att upprätthålla funktionen i lederna och leva så normalt som möjligt. Läkemedelsbehandlingen är i första hand inflammationshämmande och smärtstillande som man får på recept. För långtidsanvändning finns så kallade coxiber som innebär minskad risk för magsår än de vissa andra smärtstillande läkemedel. Coxiber har dock visat sig kunna ge allvarliga hjärtbiverkningar.

Metotrexat, som är standardbehandlingen i inledningsskedet, påverkar själva sjukdomen, men bästa behandlingsresultatet får man ofta genom att kombinera flera läkemedel. Kortison är ett gammalt läkemedel som fortfarande används för att snabbt få ner inflammationssymtomen.

De nya så kallade biologiska läkemedlen har inneburit en revolution för många reumatiker. Dit räknas Enbrel, Remicade, Humira och Rituximab. Om lederna är svårt angripna kan man vara hjälpt av en så kallad synovektomi då man ”rensar” lederna. Steloperation kan minska smärtan och öka rörelseförmågan. Knä-, höft- axel- och handleder som förstörts av reumatismen kan ersättas av konstgjorda leder.