Vad är psoriasisartrit?

Psoriasisartrit drabbar de som har psoriasis och yttrar sig i en inflammation i en eller flera leder. Ledbesvären är ofta lindriga och kommer och går. Mellan skoven är man besvärsfri och de allra flesta som har psoriasis och psoriasisartrit kan leva ett normalt liv. Psoriasisartrit drabbar både kvinnor och män i alla åldrar, men sjukdomen debuterar vanligen i yngre medelåldern

Vilka symtom ger psoriasisartrit?

Typiskt för psoriasisartrit är att ledvärken ofta sitter i en enstaka led, till exempel i en tå som kan bli röd och svullen. Enstaka fingrar kan drabbas på liknande sätt och även en knä-, fot- eller handled kan bli påverkad. Ibland sätter sig psoriasisartrit i ryggslutet i lederna mellan korsbenet och bäckenbenet, de så kallade sakroiliacalederna. Benhinnor, senor och ögon kan också drabbas av inflammationer samtidigt som man har psoriasisartrit, eller bara psoriasis.

Hur behandlas psoriasisartrit?

Det finns flera olika behandlingar för psoriasisartrit. Om inflammationen inte orsakar rodnader och svullnader kan det räcka med receptfria värktabletter som Alvedon eller liknande. Nästa steg brukar vara receptbelagda inflammationsdämpande läkemedel och om det inte hjälper ges kortisonsprutor. Vid mycket svåra besvär kan immunhämmande läkemedel ordineras av en reumatolog eller läkare på en medicinmottagning.