Vad är gikt?

Gikt innebär ofta att stortåns inre led blir inflammerad, men även fotlederna, handlederna, hälarna och armbågarna kan angripas. Sjukdomen beror på att det bildas kristaller av urinsyra i lederna som orsakar en inflammation.

Vilka symtom ger gikt?

Gikt börjar ofta med att en stortå svullnar och blir så öm att det till och med kan göra ont om lakanet råkar nudda vid tån. Andra vanliga tecken är att leden blir öm, röd och svullen. Man får ofta lite feber och känner sig sjuk och frusen.

Hur diagnostiseras gikt?

Genom att ta prov på ledvätskan. Ibland är det inte möjligt utan då är det en sammanvägning av sjukhistoria, symtom och blodprover som urat och CRP. I enstaka fall kan det behövas ultraljud eller datortomografi.

Hur behandlas gikt?

Det är bra att avlasta leden dvs vila och hålla foten högt. Smärtstillande och inflammations dämpande läkemedel som Naproxen, Ipren, Brufen m fl. För den som inte kan ta dessa läkemedel kan en kort kur med kortison som T Prednisolon 5 mg  i dosen 5 x 1 i 3-5 dagar hjälpa. Ett äldre preparat är T Kolkicin vars substans har använts sedan antiken. Det är effektivt men kräver en god funktion hos lever och njurar och att man strikt håller sig till den ordinerade dosen för att inte få för höga nivåer i kroppen.  Tabletten är på 0,5 mg och dag 1 börjar man med 2 tabletter och tar sedan ytterligare 1 tabletten efter en timme. Från dag 2 tar man 1 tablett var 8:e timme och fortsätter med den dosen tills man varit fri från symtom i 4-5 dagar.

Efter en akut giktattack behöver man förebygga gikt genom att vara måttlig med alkohol framförallt öl. Vid överviktig är det bra att gå ned i vikt men långsamt eftersom hastig bantning kan utlösa ett nytt anfall.

Har man haft två eller fler anfall av gikt under ett år brukar man få profylaktisk behandling med läkemedel som innehåller allopurinol. Det sänker halten av urinsyra i blodet. Vanligen får man börja med 100 mg som sedan ökas. En vanlig dos är 300 mg men ibland kan det behövas upp till 900 mg/dygn. I början av behandlingen brukar man behöva kontrollera blodprov av Urat var 4:vecka men när nivån ligger bra räcker det med var 6:e månad.