Vad är pelvospondylit?

Det är ett annat namn för ankyloserande spondylit som du kan läsa om här.