Vad är urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektion eller blåskatarr som det också kallas innebär att bakterier kommit in via urinröret och upp i urinblåsan som då blir inflammerad. Oftast är det är bakterier från tarmen och vanligast är E.coli som står för ungefär 80% av infektionerna. Hos män är även prostatan ofta drabbad av infektionen och så brukar vara fallet om infektionen går med feber. Då ses samtidigt stegrade nivåer av PSA ( prostata specifikt antigen) hos mer än 90% av männen. Efter behandling tar det ofta flera månader innan PSA har sjunkit till normala nivåer. Det är viktigt att känna till och ha i beaktande när man tar PSA för cancerdiagnostik. Vid en urinvägsinfektion utan feber påverkas inte PSA

Vilka symtom ger urinvägsinfektion ?

Det vanligaste är att man behöver kissa ofta och att det då svider och gör ont. Det kan kännas som att kissa taggtråd. Ibland kan man också bli öm ovan blygdbenet, känna sig lite ruggig och få blod i urinen

Hur diagnostiseras urinvägsinfektion?

I de flesta fall räcker det med de typiska symtomen. Man får lämna urinprov för urinsticka och urinodling.

Blododling kan tas om man har feber.

Hur behandlas urinvägsinfektion hos män?

Med antibiotika.

Vid urinvägsinfektion utan feber rekommenderas i första hand tablett Furadantin 50 mg x 3 eller tablett Selexid 200mg x 3 i 7 dagar, eftersom E.coli oftast är känsliga för dessa preparat.

I andra hand kan man få tablett Idotrim 160 mg x 2 eller Cefadroxil 500 mg x 2 och även här är behandlingstiden 7 dagar.

Vid urinvägsinfektion med feber väljs istället läkemedel som även kan kan ta sig in i prostatavävnaden. I första hand rekommenderas tablett Ciprofloxacin 500 mg x 2 och i andra hand tablett Idotrim 160 mg x 2 och för båda är behandlingstiden på 14 dagar.

Vid upprepade urinvägsinfektioner bör man få en långvarig behandling under 6 – 12 månader. Vid infektion med feber väljs preparat utifrån vilken bakterie som urinodlingen visat.

Om det är infektioner utan feber kan Furadantin 50 mg eller Idomin 160 mg ges med en tablett till natten då båda preparaten ger höga koncentrationer i urinen.

Runt två veckor efter avslutad behandling brukar man få tid för ett återbesök för att följa upp att infektionen är läkt. Om så är fallet behövs ingen mer åtgärd.

Om det finns en historia med svårigheter att tömma blåsan görs cystoskopi, mätning av urinflödet och ultraljud efter blåstömning för att mäta kvarvarande urin så kallad residualurin

Vid återkommande infektioner eller om det förekommit vissa bakterier i urinen som t ex Proteus som lätt bildar urinstenar rekommenderas vidare utredning med datortomografi av njurarna och cystoskopi som innebär att man för upp ett rör i urinblåsan för att se hur det ser ut.