Vad är salmonella?

Salmonella orsakas av en bakterie som kan ge upp till bl a diarré eller febersjukdom hos människa. Man kan också bära på smittan utan att själv ha symtom. Bakterien sprids mest via smittade födoämnen som ägg-och köttprodukter, opastöriserad mjölk, frukt, grönsaker och smutsigt vatten. Man brukar bli sjuk  1-3 dagar efter man smittats. Vanligtvis drabbas bara mag- tarmkanalen av bakterierna med i sällsynta fall kan infektionen gå över till lymfkörtlarna och den vägen spridas i hela kroppen och orsaka blodförgiftning. Gamla och kroniskt sjuka löper högre risk att drabbas av allvarliga följder om de blir smittade. Salmonella är anmälningspliktig vilket innebär att sjukvården måste rapportera alla sjukdomsfall till smittskyddsläkaren som utreder smittvägarna. Av de som 2000-4000 som årligen får diagnosen salmonella i Sverige har runt 75% smittats utomlands.

Vilka symtom ger salmonella?

Ofta insjuknar man akut med feber, magknip, vattniga rikliga diarréer som också kan vara slemmig och blodiga. Symtomen brukar klinga av inom en eller ett par veckor. Vid en lätt infektion kan man ha mindre symtom med diarré bara ett par gånger per dygn och bli besvärsfri inom en vecka. Även efter att man blivit bra finns bakterierna kvar i tarmen vilket innebär att man kan föra smittan vidare. Därför är det ytterst viktigt med noggrann handhygien framförallt efter toalettbesök och före hantering av mat. De flesta dvs 50% blir smittfria efter 4 veckor, 95% efter 3 månader och 99% efter 1 år.

Hur diagnostiseras salmonella?

Med avföringsprov för bakterieodling. Ofta behöver man lämna fler än ett avföringsprov.

Hur behandlas salmonella?

Det viktigaste är att dricka mycket och vila. Antibiotikabehandling brukar inte vara aktuellt förutom vid svåra symtom och om infektionen sprider sig till resten av kroppen. För att undvika smitta eller att föra den vidare är det viktigt med noggrann hygien. Handtvätt efter toalettbesök och före matlagning. Andra tumregler är att redskap, skärbrädor och trasor ska vara rena, att livsmedel som ägg, fågel och köttfärs är genomstekta, frukter och grönsaker sköljda i rent vatten liksom att bara dricka rent vatten.