Vad är rosfeber?

Rosfeber är en hudinfektion som oftast orsakas av streptokockbakterier. Sjukdomen drabbar framför allt äldre och då ofta i ett bensår, ett eksem i eller runt öronen eller mellan tårna om huden redan är angripen av forsvamp där.

Vilka symtom ger rosfeber?

Rosfeber blossar upp snabbt, ofta på bara några timmer. Huden blir varm, röd, öm, svullen och ibland ses även små blåsor. Samtidigt brukar man känna sig sjuk, få hög feber, frossa och huvudvärk. En gammal människa kan dessutom bli förvirrad. Gränsen mellan den sjuka och den friska huden syns tydligt.

Hur diagnostiseras rosfeber?

Läkarundersökning med fokus på den påverkade kroppsdelen brukar vara fullt tillräckligt. Om det finns ett synligt sår i huden kan man ta prov för odling.

Vilka behandlingar finns för rosfeber?

Rosfeber behöver behandlas snabbt. Vanligen räcker det med penicillin i tablettform som Avopenin eller Kåvepenin 1g x 3 i 10 dagar. Vid vikt över 90 kg ges dubbla dosen dvs 2 g x 3 i 10 dagar.

Vid Pc-allergi ges istället Clindamycin eller Dalacin 300mg x 3 i 10 dagar. Om man är mycket påverkad kan man behöva få antibiotika direkt i blodet första dygnen och sedan tabletter. Vid rosfeber är det bra att i början hålla den drabbade kroppsdelen högt och i vila.