Vad är kolera?

Kolera är en smittsam maginfektion som kan vara livshotande. Kolerabakterier sprids mest genom att man får i sig förorenat vatten eller skaldjur och fisk från sådana vattendrag.  Om man får i sig en stor mängd kolerabakterier klarar inte magsyran av att ta död på alla. Det gift som bakterierna producerar är det som skadar tarmväggen och det kan i sin tur leda till livshotande vätskebrist.

Kolera kan förbyggas med vaccin. En svensk uppfinning, Ducoral, har räddat många barn i Asien, Afrika och Sydamerika från att dö i kolera. Ducoral är betydligt effektivare än de vacciner som fanns tidigare. Dessutom är det lätt att ge eftersom det inte behöver injiceras av sjukvårdspersonal utan är en lösning som man dricker! Med medel från Bill och Melinda Gates Foundation sprids Ducoral i tredje världen. Samtidigt som man försöker förbättra sanitära förhållanden.

Vilka symtom ger kolera?

Ett par, tre dygn efter att man blivit smittad får man ont i magen och ibland lätt feber. Man kräks och får diarré under de första timmarna som sedan övergår till sprutande, vattnig avföring i stora mängder. Vätskeförlusten kan bland annat leda till att man får muskelkramper och blir orkeslös och förvirrad. Hos barn kan svår vätskebrist rubba kroppens salt/vätskebalans rubbas och det kan i sin tur leda till hjärtstillestånd.

Hur behandlas kolera?

Svåra fall, gamla, multisjuka och små barn ska vårdas på sjukhus där de kan få vätska genom dropp direkt i blodomloppet. I vissa fall kan man också få antibiotikabehandling. För den som vårdas hemma finns färdigblandad vätskeersättning att köpa på apoteket.