Vad är hjärnhinneinflammation?

Hjärnhinneinflammation eller meningit, angriper hinnorna mellan hjärnan och skallbenet och orsakas oftast av en virusinfektion som går över på några veckor. I sällsynta fall beror hjärnhinneinflammationen på en bakterieinfektion och då är sjukdomen betydligt allvarligare.

Vilka symtom ger hjärnhinneinflammation?

Om sjukdomen beror på bakterier blir man snabbt akut sjuk, ofta första dygnet. Den mindre allvarligare formen av hjärnhinneinflammation som orsakas av virus brukar ta lite längre tid på sig men när den väl ger symtom är de desamma som vid bakterieorsakad meningit: Man får huvudvärk, illamående, feber, stelhet i nacken, ljud- och ljuskänslighet, yrsel. I värsta fall drabbas man av kramper, medvetslöshet eller blödningar i huden.

Hur behandlas hjärnhinneinflammation?

Intravenös antibiotika för hjärnhinneinflammation orsakad av bakterier. Mot virus finns oftast ingen behandling men man får febernedsättande och smärtstillande läkemedel.